+380930254998

Допомога в Яворів і Лопатин

31.12.2022 року / See below for the English version.

Як би хто не намагався, як би не старався, але ніхто не зможе забрати в українців віру у Святого Миколая, у загадування бажань під ялинкою і у велике новорічне ДИВО! А найголовніше, що ніхто не зможе це вкрасти, як бридкий зелений Грінч у маленьких українських діточок!Одна з найбільших перемог цього року – це те, що світ показав, що у України є друзі! Є друзі у Європі, є в Азії, є в Америці, є в Африці, є в Австралії! Всюди! Увесь світ, як один суцільний механізм став на підтримку України! Став на сторону Добра! Став на сторону Майбутнього, де є місце щасливим дитячим посмішкам, а не ракетам і кулям.І ось під Новий рік, як подарунок під різдвяну ялинку, ми отримали від наших друзів з Ірландії допомогу для українських діточок. Ми дуже вдячні Project ESPWA, McGuirk Plant & Tool Hire, Joe Clancy, Tommy Byrne за те, що змогли подарувати свято дітям зі школи-інтернату в Лопатині та сім’ям ВПО з дітками у Яворові.У Лопатин спільними зусиллями було встановлено генератор, який дозволить навіть з перебоями в електропостачанні обігрівати школу та готувати їжу для майже сотні дітей-вихованців інтернату.А у Яворові ми роздали продуктові набори та подарунки для дітей та їх сімей. Дев’ять родин, які вимушено покинули домівки та тридцять три дитини отримали від ірландського Святого Миколая подарунки. Але, найголовніше, що отримали віру у людей. Адже все це було зібрано силами небайдужих родин з Ірландії. Іграшки, солодощі, одяг, гігієнічні засоби та продукти. Здавалось би звичайні речі, але від розуміння, що хтось піклується про тебе десь за тисячі кілометрів – стає тепло і приємно.Вдячні нашим друзям в Україні і поза нею! Разом ми сила! Разом ми зможемо усе! З прийдешнім Новим роком! Вірьте у дива, бо вони трапляються! І не збудьте сьогодні згадати головне бажання!
*************************************************************************************************************************************************************🇮🇪 No matter how hard anyone tries, no matter how hard they try, no one will be able to take away Ukrainians' faith in St. Nicholas, in making wishes under the Christmas tree, and in the great New Year's MIRACLE! And the most important thing is that no one will be able to steal it, like the ugly green Grinch from small Ukrainian children!One of the biggest victories this year is that the world has shown that Ukraine has friends! There are friends in Europe, there are in Asia, there are in America, there are in Africa, there are in Australia! Throughout! The whole world, as one continuous mechanism, came to support Ukraine! Be on the side of Good! He took the side of the Future, where there is a place for happy children's smiles, not rockets and bullets.And so, for the New Year, as a gift under the Christmas tree, we received help for Ukrainian children from our friends from Ireland. We are very grateful to Project ESPWA, McGuirk Plant & Tool Hire, Joe Clancy, Tommy Byrne for being able to give a holiday to children from a boarding school in Lopatyna and IDP families with children in Yavorov.A generator was installed in Lopatyn by joint efforts, which will allow to heat the school and cook food for almost a hundred children of the boarding school even with interruptions in the power supply.And in Yavorov, we gave out grocery sets and gifts for children and their families. Nine families who were forced to leave their homes and thirty-three children received gifts from the Irish Saint Nicholas. But, the most important thing is that we got people's faith. After all, all this was collected by the efforts of caring families from Ireland. Toys, sweets, clothes, hygiene products and products. It would seem like ordinary things, but from the understanding that someone cares about you somewhere thousands of kilometers away - it becomes warm and pleasant.We are grateful to our friends in Ukraine and abroad! Together we are a force! Together we can do everything! Happy New Year! Believe in miracles, because they happen! And do not wake up today to remember the main desire!

Made with